สาระข้อมูลการนวด

การนัดหมายล่วงหน้า - การรับนัดนวดนอกสถานที่ 1. เป้าหมายหลัก ในการนวด ที่ท่านต้องการ ตรงกับความสามารถของครูหรือไม่2. ตรวจเช็ค ตารางเวลาของครู ผ่านปฏิทิน ที่แนบไว้ให้ด้านล่าง3. อีเมล์ auksikawellness@gmail.com หรือไลน์ auksika หรือโทร 0994452388ส่งรายละเอียด ในการนัดหมาย 4. โอนจองสิทธิ์ในอัต...

Sex Education

Sex Education is a term used to describe education about human sexual anatomy, sexual reproduction, sexual intercourse, sexual health, and other aspects of human sexual behaviors including accessibility to contraception and other safe sex options. This provides general information and guideline to parents, health care providers, and other people to access such information.


Advanced Prostate Cancer

Advanced Prostate Cancer is the stage of the cancer that has spread beyond the prostate. The most common site of the prostate cancer spreads to bones. This is also called Metastatic Prostate Cancer. Currently, no treatment is available to cure this advanced stage. However, there are some effective ways, such as hormone therapy and other treatment, that help control its symptoms, slow its spread, and prolong life for several years or decades.

 

Patients may aware of their prostate cancer and come for the treatment once it became advanced/or metastatic stage, which is extremely difficult to cure. Since the onset of the disease usually asymptomatic. Thus, building awareness about this disease will be helpful for early detection and prevention.


      

What are sites the prostate cancer may spread to? 

Palliative care plays an important role in taking care of the Metastatic Prostrate Cancer. This advanced stage of prostate cancer may cause extreme fatigue, bladder and urinary troubles, intestinal problems, osteoporosis, impotence, anemia, Metastatic Spinal Cord Compression (MSCC), hypercalcemia, lymphedema, low appetite. 


What are common sites the prostate cancer may spread to? Cancer cells from the prostate can spread to other parts of the body. The most common sites are bones and lymph nodes. They can also spread to the bladder. The tumor may press the bladder, sperm duct, urethra (the tube that drains urine from the bladder), ureter (the tube that carries urine from the kidneys to the bladder). 


In addition, the prostate cancer can spread to lungs, liver, and brain.

 
What is Palliative Care?

Palliative care is meant to provide comfort, and alleviate pain and other symptoms (not to cure diseases). It also addresses patient’s emotional and spiritual needs or concerns to deal with the advanced stage of the disease. 

Palliative care for the advanced prostate cancer is not only providing the end-of-life care. Patients with advanced prostate cancer may have been receiving the palliative care for over several months or years.


รับสมัครพนักงาน 


เงื่อนไขในการสมัครงาน

1.ในระหว่างการฝึกด้วยการเรียนนวดเพื่อทำงาน ทดลองงาน 3 เดือน ระหว่างทดลองงาน ห้ามขาด ลา มาสาย ถ้าจำเป็นจริงๆจะพิจารณาตามเหตุผล ถ้าในกรณีลาป่วยต้องมีใบรับรองแพทย์ ในระหว่างทดลองงานจะได้ค่าแรงในการฝึกงานเป็นรายเดือน เดือนละ 5,000 บาท เมื่อผ่านทดลองงานแล้วจะได้รับเป็นเงินเดือน เดือนละ 7,800 บาท ติดต่อกัน 3 เดือน จากนั้น ปรับตามความสามารถ

2.ทางร้านบ้านอักษิกา  จะหักค่าประกันงาน จำนวนเงิน 50,000 บาท   โดยหักจากเงินเดือน เดือนละ 2,000 บาท /เดือน  รวม 24 เดือน   หากท่านลาออกภายใน 2 ปีหลังจากทำสัญญา ทางร้านจะไม่คืนเงินจำนวนนี้ให้ แต่หากหลังจาก 2 ปีแล้ว ท่านลาออกโดยถูกต้อง (ลาออกล่วงหน้า 1 เดือน) ทางร้านจะคืนเงินจำนวนนี้ให้ท่าน(โดยหักค่าประกันความเสื่อมเสีย และเสียหาย และค่าวิชาการนวด ไว้ 30,000 บาท) หลังจาก 3 เดือน ให้ท่านมารับเงินประกันคืน 20,000 บาท ที่ร้านด้วยตนเอง หากท่านละเมิดกฎอย่างใดอย่างหนึ่งของร้าน ทางร้านจะไม่คืนเงินจำนวนนี้ให้  

หลังจากลาออกจากร้านแล้ว ทางร้านขอสงวนสิทธิ์ของท่านในการไปทำงาน ในลักษณะที่เป็นการดูแลลูกค้าในแบบเดียวกันกับทางร้านเป็นเวลา 3 ปี  หากท่านละเมิดทางร้านจะดำเนินการตามกฎหมายต่อท่านอย่างถึงที่สุด

ห้ามทำการค้าประเวณี หรือ การคบหาคุณลูกค้า ในเชิงชู้สาว โดยเด็ดขาด พบเห็น ให้ออกในทันที โดยไม่จ่ายค่าแรงใดๆๆทั้งสิ้น

3.หลังจากผ่านงานแล้วจะต้องทำสัญญาทำงานกับทางร้านบ้านอักษิกา เป็นเวลา 2 ปีเต็ม โดยจะต่อสัญญาปีต่อปี

4.ทางร้านบ้านอักษิกา สปา ของสงวนสิทธิ์ในการให้ออกของพนักงานได้ทันที ในกรณีที่พนักงานทำผิดกฎและเงื่อนไขของร้านทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

5.เงินประกันจะได้รับเป็นเงินสด หลังจากพ้นสภาพการเป็นพนักงานไปแล้ว 3 เดือนเต็ม โดยจะต้องมาเซ็นต์เอกสารด้วยลายมือชื่อที่ชัดเจน
AYURVEDIC


ธรรมชาติแบบองค์รวมอายุรเวท
อายุรเวทยา (ที่เรียกว่าอายุรเวท) เป็นหนึ่งในระบบการแพทย์ที่เก่าแก่ที่สุดของโลก มันมีถิ่นกำเนิดในประเทศอินเดียและมีการพัฒนาที่มีมานับพันปี ในประเทศสหรัฐอเมริกา, ยาอายุรเวทถือว่าสมบูรณ์และการแพทย์ทางเลือก (CAM) มากขึ้นโดยเฉพาะ CAM ทั้งระบบการแพทย์ วิธีการรักษาจำนวนมากที่ใช้ในการแพทย์อายุรเวทยังใช้ตัวเองเป็นตัวอย่าง CAM สำหรับสมุนไพรนวดและอาหารเฉพาะประเด็นสำคัญเป้าหมายของยาอายุรเวทคือการรวมและความสมดุลของร่างกายจิตใจและจิตวิญญาณ นี้เชื่อว่าจะช่วยป้องกันการเจ็บป่วยและการส่งเสริมสุขภาพการแพทย์อายุรเวทใช้ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์และเทคนิคในการทำความสะอาดร่างกายและเรียกคืนความสมดุล บางส่วนของผลิตภัณฑ์เหล่านี้อาจเป็นอันตรายหากใช้ไม่ถูกต้องหรือไม่มีการควบคุมดูแลของผู้ประกอบการผ่านการฝึกอบรม ตัวอย่างเช่นพืชสมุนไพรบางชนิดอาจทำให้เกิดผลข้างเคียงหรือมีปฏิสัมพันธ์กับยาทั่วไปก่อนที่จะใช้การรักษาอายุรเวทถามเกี่ยวกับการฝึกอบรมแพทย์และประสบการณ์ที่บอกผู้ให้บริการดูแลสุขภาพของคุณเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติเสริมและทางเลือกใด ๆ ที่คุณใช้ ให้พวกเขามีภาพที่เต็มรูปแบบของสิ่งที่คุณทำในการจัดการสุขภาพของคุณ นี้จะช่วยให้การประสานงานและความปลอดภัยในการดูแลความเป็นมายาอายุรเวทเรียกว่าอายุรเวทมีถิ่นกำเนิดในประเทศอินเดียหลายพันปีมาแล้ว คำว่า 'อายุรเวท' รวมคำสันสกฤต Ayur (ชีวิต) และพระเวท (วิทยาศาสตร์หรือความรู้) ดังนั้นอายุรเวทหมายถึง 'ศาสตร์แห่งชีวิต.' ในประเทศสหรัฐอเมริกายาอายุรเวทถือว่าเป็นชนิดของ CAM และระบบการแพทย์ทั้ง เช่นเดียวกับระบบดังกล่าวอื่น ๆ ก็จะขึ้นอยู่กับทฤษฎีของการมีสุขภาพและความเจ็บป่วยและวิธีการที่จะป้องกันไม่ให้มีการจัดการหรือรักษาปัญหาสุขภาพ ยาอายุรเวทมีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการและความสมดุลของร่างกายจิตใจและจิตวิญญาณ; ทำให้บางคนดูว่ามันเป็น 'องค์รวม'. ความสมดุลนี้เชื่อว่าจะนำไปสู่ความสุขและสุขภาพและเพื่อช่วยป้องกันการเจ็บป่วย ยาอายุรเวทยังถือว่าปัญหาสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่เฉพาะเจาะจง จุดมุ่งหมายหลักของการปฏิบัติอายุรเวทคือการทำความสะอาดร่างกายของสารที่สามารถก่อให้เกิดโรคจึงช่วยกอบกู้ความสามัคคีและความสมดุลของยาอายุรเวทในอินเดียยาอายุรเวทเป็นประสบการณ์ในอินเดียเป็นหนึ่งในระบบที่เก่าแก่ที่สุดของยาในโลก ปฏิบัติอายุรเวทหลายคนลงวันที่ก่อนการเขียนบันทึกและถูกส่งลงมาด้วยคำพูดจากปาก สองหนังสือโบราณที่เขียนในภาษาสันสกฤตกว่า 2,000 ปีที่ผ่านมาถือว่าเป็นตำราหลักในอายุรเวทยา Caraka ซาราและ Sushruta ซารา ข้อความอธิบายแปดสาขาของยาอายุรเวท: ยาภายในการผ่าตัดรักษาโรคศีรษะและลำคอนรีเวชวิทยาสูติศาสตร์และกุมารเวชศาสตร์พิษวิทยาจิตเวชการดูแลของผู้สูงอายุและฟื้นฟูพลังทางเพศยาอายุรเวทยังคงได้รับการฝึกฝนในประเทศอินเดียที่เกือบ 80 เปอร์เซ็นต์ของ ประชากรใช้มันเฉพาะหรือร่วมกับการชุมนุม (ตะวันตก) ยา มันยังมีประสบการณ์ในบังคลาเทศ, ศรีลังกา, เนปาลและปากีสถาน เมืองใหญ่ที่สุดในประเทศอินเดียมีวิทยาลัยอายุรเวทและโรงพยาบาล รัฐบาลอินเดียเริ่มงานวิจัยในการปฏิบัติที่เป็นระบบอายุรเวทในปี 1969 และการทำงานที่ยังคงใช้อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาตามที่ปี 2007 สัมภาษณ์สุขภาพแห่งชาติสำรวจซึ่งรวมถึงการสำรวจที่ครอบคลุมของการใช้ CAM โดยชาวอเมริกันมากกว่า 200,000 ผู้ใหญ่สหรัฐได้ใช้อายุรเวท ยาในปีที่ผ่านแนวคิดพื้นฐานยาอายุรเวทมีรากฐานที่สำคัญหลายประการที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและโรค แนวคิดเหล่านี้จะทำอย่างไรกับสาขาสากลรัฐธรรมนูญของร่างกาย (Prakriti) และกองกำลังของชีวิต (doshas) สาขา ความคิดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างคนที่สุขภาพของพวกเขาและจักรวาลเป็นพื้นฐานสำหรับวิธีการที่ผู้ปฏิบัติอายุรเวทคิดเกี่ยวกับปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ยาอายุรเวทถือว่าทุกสิ่งในจักรวาล (ทั้งชีวิตและ nonliving) จะร่วมกันมนุษย์ทุกคนมีองค์ประกอบที่สามารถพบได้ในจักรวาลสุขภาพจะดีถ้าใจและร่างกายอยู่ในความสามัคคีและการทำงานร่วมกันอย่างใดอย่างหนึ่งกับ จักรวาลเป็นธรรมชาติและสุขภาพโรคเกิดขึ้นเมื่อบุคคลที่จะออกจากความสามัคคีกับจักรวาล การหยุดชะงักจะมีร่างกายอารมณ์ทางจิตวิญญาณหรือการรวมกันของเหล่านี้รัฐธรรมนูญ (Prakriti) ยาอายุรเวทยังมีความเชื่อที่เฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญของร่างกาย รัฐธรรมนูญหมายถึงสุขภาพของบุคคลทั่วไปโอกาสที่จะกลายเป็นออกจากยอดเงินและความสามารถในการต่อต้านและกู้คืนจากโรคหรือปัญหาสุขภาพอื่น ๆ รัฐธรรมนูญที่เรียกว่า Prakriti Prakriti คือการรวมกันที่ไม่ซ้ำกันของบุคคลที่มีลักษณะทางกายภาพและทางด้านจิตใจและวิธีการทำงานของร่างกายในการรักษาสุขภาพ มันได้รับอิทธิพลจากปัจจัยต่างๆเช่นการย่อยอาหารและวิธีการที่ข้อเสนอของร่างกายด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีของเสีย Prakriti เชื่อว่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงในช่วงชีวิตของบุคคล FORCES ชีวิต (doshas) ลักษณะสำคัญของ Prakriti เป็นกองกำลังสามชีวิตหรือพลังงานที่เรียกว่า doshas ซึ่งควบคุมกิจกรรมของร่างกาย โอกาสของบุคคลในการพัฒนาบางประเภทของโรคที่มีความคิดที่จะเกี่ยวข้องกับวิธีการที่มีความสมดุล doshas รัฐของร่างกายและปัจจัยทางจิตหรือการดำเนินชีวิต ยาอายุรเวทถือความเชื่อต่อไปนี้เกี่ยวกับสาม doshas: แต่ละ dosha ถูกสร้างขึ้นจากสองห้าองค์ประกอบพื้นฐาน: อีเธอร์ (แดนทางตอนบนของพื้นที่), อากาศ, ไฟไหม้, น้ำและแผ่นดินแต่ละ dosha มีความสัมพันธ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการทำงานของร่างกาย และสามารถไม่พอใจด้วยเหตุผลที่แตกต่างกันแต่ละคนมีการผสมผสานเอกลักษณ์ของทั้งสาม doshas แม้ว่าหนึ่ง dosha มักจะ prominent.Doshas อย่างต่อเนื่องและถูกสร้างขึ้นโดยการปฏิรูปอาหารกิจกรรมและกระบวนการทางร่างกายแต่ละ dosha ได้ของตัวเองทางร่างกายและจิตใจ ลักษณะความไม่สมดุลของ dosha จะผลิตอาการที่เป็นเอกลักษณ์ของ dosha ที่ ความไม่สมดุลที่อาจจะเกิดจากอายุของบุคคล, การดำเนินชีวิตที่ไม่แข็งแรงหรืออาหาร; มากเกินไปหรือการออกแรงทางจิตและทางกายภาพน้อยเกินไป ฤดูกาล หรือการป้องกันไม่เพียงพอจากสภาพอากาศสารเคมีหรือเชื้อโรคdoshas เป็นที่รู้จักกันโดยชื่อภาษาสันสกฤตเดิมของพวกเขา Vata, นกและ kapha Vata dosha ประกอบด้วยองค์ประกอบอีเทอร์และอากาศ ก็ถือว่า dosha มีประสิทธิภาพมากที่สุดเพราะการควบคุมกระบวนการของร่างกายขั้นพื้นฐานมากเช่นการแบ่งเซลล์หัวใจ, การหายใจ, การปล่อยของเสียและจิตใจ Vata สามารถ aggravated โดยยกตัวอย่างเช่นความกลัวความเศร้าโศกอยู่ขึ้นในช่วงดึกกินผลไม้แห้งหรือกินก่อนอาหารก่อนหน้าจะถูกย่อย คนที่มีความเป็น Vata dosha หลักของพวกเขามีความคิดที่จะเป็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งความเสี่ยงที่จะผิวหนังและระบบประสาทเงื่อนไขโรคไขข้ออักเสบ, โรคหัวใจ, ความวิตกกังวลและนอนไม่หลับ PITTA dosha เป็นองค์ประกอบไฟและน้ำ Pitta ควบคุมฮอร์โมนและระบบย่อยอาหาร คนที่มีความไม่สมดุลของนกอาจพบอารมณ์เชิงลบเช่นความโกรธและอาจมีอาการทางกายภาพเช่นอิจฉาริษยาภายใน 2 หรือ 3 ชั่วโมงของการรับประทานอาหาร นกไม่พอใจโดยยกตัวอย่างเช่นการรับประทานอาหารที่มีรสเผ็ดหรือรสเปรี้ยวอาหารอ่อนเพลียหรือใช้เวลามากเกินไปในดวงอาทิตย์ คนที่มีความ pittaconstitution ส่วนใหญ่มีความคิดที่จะไวต่อความดันโลหิตสูงโรคหัวใจ, โรคติดเชื้อและเงื่อนไขทางเดินอาหารเช่นโรค Crohn ของ Kapha Dosha รวมองค์ประกอบน้ำและแผ่นดิน Kapha ช่วยรักษาความแข็งแรงและภูมิคุ้มกันและการควบคุมการเจริญเติบโต ความไม่สมดุลของ kapha dosha อาจทำให้เกิดอาการคลื่นไส้ทันทีหลังจากที่รับประทานอาหาร Kapha เป็น aggravated โดยยกตัวอย่างเช่นความโลภ, นอนหลับช่วงกลางวันรับประทานอาหารหวานมากเกินไปหลังจากการรับประทานอาหารอย่างใดอย่างหนึ่งที่เต็มไปด้วยและการรับประทานอาหารและดื่มอาหารและเครื่องดื่มที่มีเกลือมากเกินไปและน้ำ (โดยเฉพาะในฤดูใบไม้ผลิ) ผู้ที่มี dosha kapha เด่นมีความคิดที่จะมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคเบาหวาน, มะเร็ง, โรคอ้วน, โรคระบบทางเดินหายใจและเช่นโรคหอบหืดการรักษาการรักษาอายุรเวทเหมาะกับรัฐธรรมนูญของแต่ละคน ผู้ประกอบการคาดหวังว่าผู้ป่วยจะต้องมีผู้เข้าร่วมงานเพราะการรักษาอายุรเวทมากต้องมีการเปลี่ยนแปลงในอาหารของวิถีชีวิตและนิสัย ผู้ป่วย dosha BALANCE ปฏิบัติอายุรเวทก่อนกำหนดของผู้ป่วย dosha หลักและความสมดุลในสาม doshas โดย: ถามเกี่ยวกับอาหารพฤติกรรมการปฏิบัติวิถีชีวิตความเจ็บป่วยที่ผ่านมา (รวมทั้งเหตุผลและอาการ) และความยืดหยุ่น (ความสามารถในการกู้คืนได้อย่างรวดเร็วจากการเจ็บป่วยหรือความพ่ายแพ้) การสังเกตดังกล่าวทางกายภาพ ลักษณะเป็นฟันและลิ้นผิวหนังตาน้ำหนักและลักษณะโดยรวมของการตรวจสอบของผู้ป่วยปัสสาวะอุจจาระพูดและเสียงและชีพจร (แต่ละ dosha เป็นความคิดที่จะทำให้ชนิดหนึ่งของพัลส์) การปฏิบัติรักษา เป้าหมายของการรักษาอายุรเวทรวมถึงการขจัดสิ่งสกปรกลดอาการเพิ่มความต้านทานต่อโรคและลดความวิตกกังวลและเพิ่มความสามัคคีในชีวิตของผู้ป่วย ประกอบการใช้ความหลากหลายของวิธีการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเหล่านี้ขจัดสิ่งสกปรก กระบวนการที่เรียกว่า Panchakarma มีวัตถุประสงค์เพื่อทำความสะอาดร่างกายโดย eliminatingama Ama อธิบายว่าเป็นอาหารไม่ได้แยกแยะที่เกาะติดเนื้อเยื่อรบกวนการทำงานปกติของร่างกายและนำไปสู่การเกิดโรค Panchakarma มุ่งเน้นไปที่การขจัดอะผ่านระบบทางเดินอาหารและระบบทางเดินหายใจ enemas นวดน้ำมันในทางการแพทย์ยาพ่นจมูกและวิธีการอื่น ๆ อาจจะใช้ในการลดอาการ แพทย์อาจแนะนำตัวเลือกต่างๆรวมถึงการออกกำลังกายทางกายภาพยืด, การหายใจการออกกำลังกายการทำสมาธินวด, นอนอยู่ในดวงอาทิตย์และการเปลี่ยนอาหาร ผู้ป่วยอาจต้องใช้เวลาบางสมุนไพรมักจะกับน้ำผึ้งที่จะทำให้การย่อยได้ง่ายขึ้น บางครั้งอาหารที่ถูก จำกัด อาหารบางชนิด ขนาดเล็กจำนวนมากที่ทำจากโลหะและแร่ธาตุการเตรียมการเช่นทองหรือเหล็กนอกจากนี้ยังอาจจะได้รับการเพิ่มความต้านทานต่อโรค ประกอบการอาจรวมหลายสมุนไพรโปรตีนแร่ธาตุและวิตามินในยาบำรุงเพื่อปรับปรุงการย่อยอาหารและเพิ่มความอยากอาหารและภูมิคุ้มกัน ยาบำรุงเหล่านี้จะขึ้นอยู่กับสูตรจากตำราโบราณต้องกังวลและลดการเพิ่ม HARMONY ยาอายุรเวทเน้นการบำรุงรักษาจิตใจและจิตวิญญาณ ผู้ประกอบการอาจแนะนำการหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ก่อให้เกิดความวิตกกังวลและการใช้เทคนิคที่ส่งเสริมความเป็นอิสระของอารมณ์เชิงลบและการใช้พืช การรักษาอายุรเวทต้องพึ่งพาสมุนไพรและพืชอื่น ๆ รวมทั้งน้ำมันและเครื่องเทศที่พบบ่อย ปัจจุบันกว่า 600 สูตรสมุนไพรและยาเสพติด 250 โรงงานเดียวจะรวมอยู่ใน 'ยา' ของการรักษาอายุรเวท ในอดีตยาอายุรเวทได้มีการจัดกลุ่มสารประกอบจากพืชเป็นหมวดหมู่ตามผลกระทบของพวกเขา (เช่นการรักษาส่งเสริมพลังหรือการบรรเทาอาการปวด) สารประกอบที่อธิบายไว้ในข้อความที่ออกโดยหน่วยงานทางการแพทย์แห่งชาติในอินเดีย บางครั้งพืชจะผสมกับโลหะหรือสารธรรมชาติที่เกิดขึ้นอื่น ๆ เพื่อให้สูตรที่จัดเตรียมตามขั้นตอนข้อความอายุรเวทที่เฉพาะเจาะจง การเตรียมการดังกล่าวเกี่ยวข้องกับสมุนไพรต่างๆและสารสกัดจากสมุนไพรและการรักษาความร้อนที่แม่นยำการฝึกอบรมผู้ประกอบการและการรับรองการศึกษาผู้ปฏิบัติงานจำนวนมากในอินเดียที่มีมากกว่า 150 ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตวิทยาลัย 30 การแพทย์อายุรเวท การฝึกอบรมสามารถใช้เวลา 5 ปีหรือนานกว่านั้น นักเรียนที่ได้รับการฝึกอบรมอายุรเวทในอินเดียจะได้รับทั้งปริญญาตรี (ปริญญาตรีแพทย์อายุรเวทและศัลยกรรม, BAMS) หรือปริญญาเอก (หมอแพทย์อายุรเวทและศัลยกรรมเขื่อน) มี หลังจากสำเร็จการศึกษาบางปฏิบัติอายุรเวทเลือกที่จะให้บริการในประเทศสหรัฐอเมริกาหรือประเทศอื่น ๆ สหรัฐอเมริกาไม่มีมาตรฐานแห่งชาติสำหรับการฝึกอบรมหรือการรับรองปฏิบัติอายุรเวทแม้ว่ารัฐเพียงไม่กี่ได้รับการอนุมัติโรงเรียนอายุรเวทเป็นสถาบันการศึกษาที่ความกังวลเกี่ยวกับยาอายุรเวทอายุรเวทการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยาที่มักจะมีสมุนไพรโลหะแร่ธาตุหรือวัสดุอื่น ๆ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในประเทศอินเดียและประเทศอื่น ๆ มีขั้นตอนในการแก้ไขปัญหาบางอย่างเกี่ยวกับยาเหล่านี้ ความกังวลเกี่ยวกับความสัมพันธ์กับความเป็นพิษสูตรปฏิสัมพันธ์และหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ ความเป็นพิษ ยาอายุรเวทมีศักยภาพในการเป็นพิษ วัสดุจำนวนมากที่ใช้ในพวกเขายังไม่ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงในการวิจัยทั้งตะวันตกหรืออินเดีย ในประเทศสหรัฐอเมริกายาอายุรเวทถูกควบคุมเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เช่นนี้พวกเขาไม่จำเป็นต้องตอบสนองความต้องการด้านความปลอดภัยและประสิทธิภาพมาตรฐานสำหรับยาทั่วไป การศึกษา nccam รับการสนับสนุนการตีพิมพ์ในปี 2004 พบว่าจาก 70 เยียวยาอายุรเวทซื้อมากกว่าที่เคาน์เตอร์ (ทั้งหมดที่ผลิตในเอเชียใต้), 14 มีตะกั่วปรอทและ / หรือสารหนูในระดับที่อาจเป็นอันตราย นอกจากนี้ในปี 2004 ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรครายงานว่า 12 รายของพิษตะกั่วที่เกิดขึ้นในช่วง 3 ปีที่ผ่านมามีการเชื่อมโยงกับการใช้ยาอายุรเวท สูตร ยาอายุรเวทส่วนใหญ่ประกอบด้วยการรวมกันของสมุนไพรและยารักษาโรคอื่น ๆ มันสามารถเป็นสิ่งที่ท้าทายที่จะทราบว่าชิ้นส่วนที่จะมีผลกระทบและทำไม ปฏิสัมพันธ์ เมื่อใดก็ตามที่สองคนหรือมากกว่ายาที่มีการใช้มีศักยภาพสำหรับพวกเขาที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่น ๆ เป็นผลให้ประสิทธิภาพของอย่างน้อยหนึ่งอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลงในร่างกาย หลักฐานทางวิทยาศาสตร์ ทดลองทางคลินิกมากที่สุด (เช่นการศึกษาในคน) ของวิธีการอายุรเวทได้รับขนาดเล็กมีปัญหากับการออกแบบการวิจัยขาดกลุ่มควบคุมที่เหมาะสมหรือมีปัญหาอื่น ๆ ที่ได้รับผลกระทบที่มีความหมายว่าผลลัพธ์ที่ได้ ดังนั้นหลักฐานทางวิทยาศาสตร์เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพของการปฏิบัติที่แตกต่างกันไปอายุรเวทและการวิจัยอย่างเข้มงวดมากขึ้นเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อตรวจสอบว่าการปฏิบัติมีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพในจุดอื่นที่ต้องพิจารณาเกี่ยวกับการใช้ยาอายุรเวทบอกผู้ให้บริการดูแลสุขภาพของคุณเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติเสริมและทางเลือกใด ๆ ที่คุณใช้รวมทั้ง ยาอายุรเวท ให้พวกเขามีภาพที่เต็มรูปแบบของสิ่งที่คุณทำในการจัดการสุขภาพของคุณ นี้จะช่วยให้เพื่อให้แน่ใจว่าการประสานงานและความปลอดภัยในการดูแลสตรีที่กำลังตั้งครรภ์หรือการพยาบาลหรือคนที่มีความคิดของการใช้การรักษาด้วยอายุรเวทในการรักษาเด็กที่ควรจะเป็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งการตรวจสอบเพื่อให้คำปรึกษาผู้ให้บริการดูแลสุขภาพของพวกเขามันเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้แน่ใจว่าใด ๆ การวินิจฉัยโรคหรือภาวะที่ได้รับการทำโดยผู้ให้บริการที่มีการฝึกอบรมทางการแพทย์ที่สำคัญทั่วไปและประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดการที่เป็นโรคหรือสภาพการพิสูจน์แล้วการรักษาทั่วไปไม่ควรจะถูกแทนที่ด้วยการรักษา CAM ที่มามันจะดีกว่าที่จะใช้เยียวยาอายุรเวทภายใต้การดูแล ของผู้ประกอบการด้านการแพทย์อายุรเวทมากกว่าที่จะพยายามที่จะรักษาตัวเองก่อนที่จะใช้การรักษาอายุรเวทถามเกี่ยวกับการฝึกอบรมแพทย์และประสบการณ์พบว่าการศึกษาทางวิทยาศาสตร์อย่างเข้มงวดใด ๆ ที่ได้รับการดำเนินการเกี่ยวกับการรักษาที่คุณมีความสนใจอ้างอิงบาร์นส์ น. บลูม B , อาร์ Nahin สมบูรณ์และการแพทย์ทางเลือกใช้ในหมู่เด็กและผู้ใหญ่. สหรัฐอเมริกา 2007 CDC สถิติแห่งชาติรายงานสุขภาพที่ 12 2008 Chopra, Doiphode VV แนวคิดอายุรเวทยาหลักในการรักษาหลักการและความเกี่ยวข้องในปัจจุบัน คลินิกการแพทย์ของทวีปอเมริกาเหนือ 2002; 86 (1) :75-88 Courson วอชิงตัน ใบอนุญาตของรัฐและการปฏิบัติอายุรเวท: การวางแผนสำหรับอนาคตการจัดการ present.Newsletter ของอายุรเวทแห่งชาติสมาคมการแพทย์ [วารสารออนไลน์] ฤดูใบไม้ร่วง 2003. เข้าถึงเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2008 ดอดส์เจ รู้ว่าผู้ให้บริการ CAM ของคุณ แถลงการณ์ของอเมริกันสถาบันกระดูกและข้อสมาคมศัลยแพทย์ / อเมริกันของศัลยแพทย์กระดูกและข้อ [วารสารออนไลน์] ธันวาคม 2002. สืบค้น 14 กุมภาพันธ์ 2008 Gogtay นิวเจอร์ซีย์ Bhatt HA, Dalvi เอสเอส, et al การใช้งานและความปลอดภัยของยาอินเดียไม่ allopathic ความปลอดภัยยาเสพติด 2002; 25 (14) :1005-1019 เป็นพิษตะกั่วที่เกี่ยวข้องกับยาอายุรเวทห้ารัฐ 2000-2003 การป่วยและการตายของรายงานประจำสัปดาห์ ศูนย์ควบคุมโรคและการป้องกันเว็บไซต์ เข้าถึงได้ใน 14 กุมภาพันธ์ 2008 Lodha อาร์เอ Bagga ระบบอินเดียแบบดั้งเดิมของยา พงศาวดารของสถาบันการแพทย์, สิงคโปร์ 2000; 29 (1) :37-41 L Mishra, ซิงห์บีบีเอส Dagenais อายุรเวท: มุมมองทางประวัติศาสตร์และหลักการของระบบการรักษาพยาบาลแบบดั้งเดิมในประเทศอินเดีย การบำบัดทางเลือกในการแพทย์และสุขภาพ 2001 7 (2) :36-42 L Mishra, ซิงห์บีบีเอส Dagenais การดูแลสุขภาพและการจัดการโรคในอายุรเวท การบำบัดทางเลือกในการแพทย์และสุขภาพ 2001 7 (2) :44-50 Saper RB, Kales SN, Paquin J, et al ปริมาณโลหะหนักของอายุรเวท products.Journal ยาสมุนไพรของสมาคมการแพทย์อเมริกัน 2004; 292 (23) :2868-2873 การ์เคเลี้ยว LP ระบบแบบดั้งเดิมของยา แพทย์และฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายคลินิกของทวีปอเมริกาเหนือ 2004; 15 (4) :725-747 ซิงห์ BB, Vinjamury SP, เด Martirosian-C, et al สมุนไพรอายุรเวทและหลักประกันไขมัน: การทบทวนระบบการควบคุมสุ่มคัดเลือกและการออกแบบกึ่งทดลอง การบำบัดทางเลือกในการแพทย์และสุขภาพ 2007 13 (4) :22-28 Subbarayappa BV รากของยาโบราณเค้าร่างประวัติศาสตร์ วารสารชีววิทยาศาสตร์ 2001 26 (2) :135-144
 
A professional therapist for Man and ladies and gents 
body treatment. Living in Nontabury,Bangkok, Thailand.

For enquiry and appointment, 

please contact me: +66-801956554

What App  //api.whatsapp.com/send?phone=66801956554

(available day and night daily)
โปรดนัดหมาย ล่วงหน้า ก่อนเข้ารับบริการค่ะ 0801956554 ID Line : auksika
*ขอบคุณรูปประกอบบางส่วนจากอินเตอร์เน็ต
โทร. ประชาชื่น 0635422492

สายตรงครูน้ำ  080 195 6554 หรือ 081 7124083 
Email    :  auksika@gmail.com 
Line ID  : @auksika 

ให้คำแนะนำก่อนการนวด 
เราทำงานบนพื้นฐานความรู้ ความสามารถเท่านั้น
 
เว็บสำเร็จรูป
×