Kasai Nei Tsang 

(“Nuad Jub Kasai Sen” in Thai) or “Mae Kae” Style Traditional Massage for Genitals and Sexual Organs


KASAI NEI TSANG ( HEMBRA KASAI)

 

Kasai Nei Tsang (“Nuad Jub Kasai Sen” in Thai) or “Mae Kae” Style Traditional Massage for Genitals and Sexual Organs222


  
    
 สำหรับผู้สนใจใน ศาสตร์การนวดกระษัยระบบสืบพันธุ์ ที่ดิฉันสอน ดิฉันถามว่า ท่านจะนำองค์ความรู้นี้ไปใช้ในลักษณะใด ดูแลบำรุงรักษาคน หรือนำไปบังหน้าเพื่อค้าประเวณี ??? ถ้าอย่างหลัง ไม่ต้องมาเรียนให้เสียเงิน แต่ถ้าอย่างแรกเพื่อดูแลบำรุงรักษาคน มาเลยฉันยินดีสอน และแนะนำสิ่งดีๆๆตต่างๆๆให้อีกมากมาย ดิฉันหวังว่าจะมีคนสืบทอดเจตนาของฉันและบรรพอาจารย์สายวิชานี้ของดิฉันทุกๆๆท่าน ทั้งที่มีชีวิตอยู่และไม่มีชีวิตอยู่ ที่ท่านได้ถ่ายทอดความรู้นี้ไว้ให้ตกทอดกันมาให้ลูกหลานชาวไทย ได้มีวิชาชีพทำกิน  

Recruit those interested in learning massage 

reproductive health.

                                   

Registration Costs

 1. Kasai Nei Tsang (“Nuad Jub Kasai Sen” in Thai) or “Mae Kae” Style Traditional Massage for Genitals and Sexual Organs

 • 7-day intensive course from 9.00 am. to 4.30 pm. (6.5 hours/day)
 • Supervised hand-on training with actual client
 •  Suitable for massage therapists who want to extend their knowledges and enhance their practices
Course Information
- Learn how to safely provide therapeutic massage for genitals and sexual organs in detail (“Nuad Jub Kasai Sen”) to release blockage in channels and improve reproductive health

- Learn how to open Chakras (gates) of the body through the testicular energy movement

- Learn the principal of Autonomic Nervous System (ANS) homeostasis and how to rebalance the system

About the instructor

She has more than 10 years experience (or more than 10,000 cases) on providing this traditional style of treatment. She put an effort to pass on the inherited knowledge to students, so that they can truly understand and perform this ancient “Mae Kae” technique focusing on detailed vessel and vein systems of genital and sexual organs*** In-class teaching and practice will be through a sheet and proper draping

*** The Instructor will go through all hand and finger movement techniques in detail with each student.


To reserve the course, please transfer an amount of  30,000 Thai Baht  5 days prior to the first day of the class via KASIKORNTHAI BANK Account #6972150566 Account name: Raan Baan Boon Auksika


Foreigner 5,500 $ USD

( 1 USD is approximately 30 Thai Baht)


 


  2Prostate Massage Therapy Course for Healing Male Reproductive System Disorders (Prostate and Epididymis)

(สอนเทคนิกการนวดตั้งและชูองคชาตจากการนวดต่อมลูกหมาก)


Prostate Massage Therapy Course for Healing Male Reproductive System Disorders (Prostate and Epididymis)

(สอนนวดตั้งและชูองคชาตจากการนวดต่อมลูกหมาก)

 • Learn massage techniques to strengthen corpora cavernous and corpus spongiosum (sponge-like regions of the erectile tissue)
 • Learn massage techniques to ease tension of pelvic floor muscles
 • Learn massage techniques to perform external prostate massage (how to reach the prostate gland externally)
 • Learn techniques on how to apply appropriate amount of pressure and how to stretch muscles and ligaments
 • Learn how to press prostate gland from outside in
 • Learn how to massage prostate gland from outside in
 • Learn massage techniques to perform internal prostate massage

Normal Price up 60,000 

Tuition fee

 55,000

Foreigner 5,000 $USD


( 1 USD is approximately 30 Thai Baht)


·       

3. Yoni Massage with glutinous rice flour (Thai traditional “Mae Kae” Style)

    

Yoni Massage with glutinous rice flour (Thai traditional “Mae Kae” Style) Course

This unique massage provides many benefits and therapeutic effects:

 • · This unique massage provides non-surgical vaginal rejuvenating and firming effects. Benefits may include:

  ·   Eliminates unusual odor, moistures skin of vulva and the genital area, and improves elasticity of vagina

  ·   Stimulates natural and physiologic cleaning process of women’s reproductive system (vaginal discharge)

  ·         Provides revitalizing effects on facial skin and eyes

  ·         Rebalances sexual hormones

  ·         Enhances vaginal lubricants

  ·        Promotes circulation to muscles surrounding uterus, and thus, may increase chances of conception to those with difficulty getting pregnant

  ·         Tightens vagina (firm and fit)

  ·         Rebalances pelvic floor  

Normal Price up 60,000 

Tuition fee

 55,000


Foreigner 5,000 $ USD

( 1 USD is approximately 30 Thai Baht)


 4. อัคนีโลหิตธาตุบำบัด

Massage Therapy Groups of male reproductive system diseases 

(prostate and testicle ring) Man


หัวข้อหลักๆๆ ในการเรียนนวด Topics To Learn Massage.

 • เรียนนวดเส้นกษัยระบบสืบพันธุ์เพื่อสุขภาพอย่างถูกต้อง เพื่อความปลอดภัย  ​Learn how to massage reproductive for health and relaxation safely and correctly
 • รักษากลุ่มโรคในระบบสืบพันธุ์ Treatment of diseases of the reproductive system in the group. 
 • โรคหลอดเลือดในถุงอัณฑะโป่งพอง Blood in testicle bag,knitted.
 • โรคต่อมลูกหมากอักเสบ Prostate inflammation
 • ลดความเสี่ยงต่อ การเกิดโรคมะเร็งต่อมลูกหมาก และลดการแพร่กระจายของมะเร็ง Reduce the risk The incidence of prostate cancer. And reduce the spread of cancer.
 • 5 days

 Normal Price up 60,000 

Tuition fee

55,000


Foreigner 5,000 $USD5. อัคนีโลหิตธาตุ บำบัด หญิง

Massage Therapy Groups of male reproductive system diseases        

(prostate and testicle ring) Felman.


หัวข้อหลักๆๆ ในการเรียนนวด Topics To Learn Massage.

 • วิธีการนวด Sports Massage Horizontal lines,Vertical lines,By The Original Thai.     
 • นวดหินร้อน 60 ชม.  Thermal Krasai Massage Techniques The Reproductive System.
 • วิธีการนวดจับเส้นกษัยระบบสืบพันธ์  How To Massage Research line Krasai Felmen Reproductive System To The Health.
 • การนวดมดลูก ทั้งแบบภายใน และภายนอก
 • ใช้เวลาเรียน 5 days.

เพื่อความยืนหยุนที่ดีในกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานด้านในเพื่อการโอบ รัด รอบลึงค์

To the great flexibility of the pelvic floor muscles in order to hold the band around the penis. 

Create Flexible Muscles,Pelvis To Accommodate Penis.

Normal Price up 60,000 

Tuition fee

55,000


Foreigner

5,000 $USD 6. Massage Techniques, Erostic Hot Stone Therapy .

 

 ค่าเรียน 10 วัน ฝึกนวดจริงอีก 2 วัน

Learn massage techniques Erostic Hot Stone Therapy (the art of massage, advanced Skill)


เรียนรู้การทำงานนวดอย่างมืออาชีพ เหมาะกับ The Therapist ที่ทำงานแข่งขันกันในต่างประเทศ คุณจะได้รับการ Book ตัวจองคิวการนวดค่อนข้างหนาแน่น คุณจะมีคุณลุกค้าที่ไว้ใจ ในการเข้าขอรับบริการจากคุณอย่างที่คุณจะไม่มีวันลืมเลยทีเดียว ว่าในวันแรก ที่คุณตัดสินใจจะเลือกเรียนทรี้ทเม้นท์นี้ โลกแห่งความเป็นจริง ในสังคมการแข่งขันภายนอกประเทศที่จะทำอย่างไรให้มีคุณลูกค้าติดรสมือของการนวด !!!! ครูเป็นเพียงผู้แนะนำแนวทางการนวดเท่านั้น ครูมีหน้าที่สอนคุณเท่านั้น ไม่มีหน้าที่ไปกำหนดชีวิตการทำงานของคุณ ชีวิตนี้เลืออกเองค่ะ /ครูน้ำกับชีวิตการทำงานจริงๆ 60,000

Foreigner 10,000 $USD


 7. Massage Techniques, Aromatherapy Romantic.

 

 ค่าเรียน 5 วัน ฝึกนวดจริงอีก 2 วัน

Learn massage techniques Aroma Romantic (the art of massage, advanced)
 30,000

Foreigner 5,000 $USD

8. Massage Techniques, Emotional Mind Therapy.

 

 ค่าเรียน 5 วัน ฝึกนวดจริงอีก 2 วัน

Learn massage techniques Emotional Mind Therapy.

(the art of massage, advanced)

การนวดแบบ Emotional Mind Therapy. สำหรับผู้ที่มีความเจ็บป่วยทางจิตใจ ซึ่งส่งผลให้ร่างกายเกิดความตึงเครียด ใช้การนวดนี้บรรเทากลุ่มอาการทางจิตใจ เช่น ซึมเศร้า เครียด มีความไม่เป็นตัวของตัวเอง ซึ่งมาจากสาเหตุของสภาวะจิตใจที่เจ็บป่วย จากการได้รับความกระทบกระเทือนจิตใจ #ง่ายๆให้ดูว่าเราเครียดจากสภาวะแวดล้อมมากน้อยแค่ไหน มันมากจนทำให้ร่างกายนี้ เกิดปวดเมื่อย ปวดศรีษะ เครียด หงุดหงิด มากเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ใช่หรือไม่ หากใช่ ทรี้ทเม้นท์นี้ ดูแลสำหรับบรรเทากลุ่มอาการดังกล่าวได้ดี ทั้งร่างกายและจิตใจ


 35,000บาท

Foreigner 5,000 $USD
9. Massage Techniques, Emotional  Deep Wellness Treatment .

 

ค่าเรียน 10 วัน ฝึกนวดเคสจริงอีก 2 เคส

Learn massage techniques Emotional Mind Deep Treatment Therapy.

(the art of massage, advanced). 

การนวดแบบ Emotional Mind Deep Tretment Therapy. สำหรับผู้ที่มีความเจ็บป่วยทางจิตใจ ซึ่งส่งผลให้ร่างกายเกิดความตึงเครียด กล้ามเนื้อหดตึงเกร็ง ใช้การนวดนี้บรรเทากลุ่มอาการทางจิตใจ เช่น ซึมเศร้า เครียด มีความไม่เป็นตัวของตัวเอง ซึ่งมาจากสาเหตุของสภาวะจิตใจที่เจ็บป่วย  ลักษณะการนวดนี้เข้าถึงระบบของเลือดภายในร่างกาย 


 60,000บาท

Foreigner 9,000 $USD
ทุกๆวิชา โอนจองค่าครูเต็มจำนวน ก่อนเรียน 7 -10 วัน   
บัญชีธนาคาร กสิกรไทย 697 215 0566 บ้านบุญอักษิกา 
ทำไมครูจึงขอให้โอนก่อน เพราะหลายคนบอกปากเปล่าไม่มีเรียน 
ครูต้องจัดการเรื่อง สถานที่ ครูหุ่น จัดเตรียมหลายอย่าง 
หากจองเรียนแล้วไม่มา ก็ยังสามารถคุยกันได้ 
แต่หาก จองปากเปล่า ไม่มา เป็นการเสียโอกาส ที่ครูจะได้รับจากการจองเรียนของผู้อื่น 

การเรียนนวดเสริมสร้างสมรรถนะ  任意のマッサージスクール、ノースリッジをキャッチリプロダクティブ·ヘルス

เรียนวิธีการนวดภาคปฏิบัติที่เหมาะสมสำหรับระบบสืบพันธ์ เพื่อเสริมการพัฒนาและปรับสมดลทั้งร่างกายและจิตใจ กระตุ้นการทำงานของต่อมลูกหมาก เพื่อป้องกันการเกิดโรคมะเร็งในผู้สูงวัย ป้องกันการเสื่อมสมรรถนะก่อนวัยอันควร ช่วยให้มีความมั่นใจ ในความเป็นหนุ่ม เป็นสาว และสานความผูกพันธ์ในครอบครัว และเรียนทฤษฏีเพิ่มเกี่ยวกับความสมดุลในร่างกายและโรคที่พบได้ระบบสืบพันธ์

หมายเหตุ ผู้เรียนต้องผ่านการเรียนหลักสูตรนวดไทย ๑๕๐ ชั่วโมง แล้วเท่านั้น และเป็นผู้มีจิตเพื่อการดูแล บำรุงรักษาคนเท่านั้น ไม่มีจิตเพื่อ การนำความรู้ไปปลอกลอกผู้อื่น ครอบครัวอื่น 


Massage techniques and skills to enhance physical fitness

Learn massage techniques and skills which particularly suitable for reproductive system in practical part. These techniques and skills aim to enhance the development and the balance of physical and mind including to stimulate the prostate function which helps to prevent the possibility of cancer occurence in the elderly. Besides, it helps to prevent Erectile Disfunction (ED) or impotence as well as building and boosting self-confidence which help to keep a good relationship between couples and among family.

Student must learn more about the theory of physical balance and reproductive system diseases

Remark: Students who want to apply for this course must already pass '150 hours of Thai Traditional Massage' course. Furthermore, students must have service mind, set massage business ethics as priority, and want to treat and cure patients with pure mind. This course is strongly prohibited for those who have dirty mind, lack of mercy, have no trustworthy, and intend to use this knowledge in inappropriate ways.

 

หลักฐานการสมัครเรียน  Evudence of admissions

๑. รูปถ่ายขนาด ๑.๕ นิ้ว จำนวน ๕ รูป  Photo size :1.5 inch photo 5pcs.

๒. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ๒ ใบ Copy of ID card or Passport 2.

การเรียนแบ่งเป็นทั้ง ทฤษฎี และเรียนปฏิบัติ The study is divided into theory and practice.

ใบประกาศ ไทย อังกฤษ จากสมาคมการแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย Certificates issued in symptom resolution massage course from Thai Medicine Association of Thailand Thai.

และใบประกาศนียบัตรจากศูนย์พัฒนาการแพทย์แผนไทยบ้านอักษิกา สปา ในหลักสูตรการนวดเพื่อบำบัดรักษากลุ่มโรคในระบบสืบพันธุ์Certificates from the Thai traditional medicine dovelopment center to promote Ban Auksika Spa course.Massage for treatment of diseases of the reproductive system in the group.

สังกัดสมาคมการแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย  Which is affiliated with Thai Medicine Association of Thailand Thai.

Tell : 02-965-6202 ,063-542-2492,062-392-2453,02-911-0978ตัวอย่างใบประกาศนียบัตรที่่จะได้รับ สำหรับท่านที่ได้เรียนกับทางบ้านอักษิกา 
ทั้งนี้ชื่อของหลักสูตร อาจแตกต่างกันออกไป ตามศาสตร์วิชาที่ท่านเรียน

  
 
 ค่าใช้จ่ายในการเรียนการสอนนั้น
 • ขอให้ชำระก่อนเข้าเรียนเป็นการจองไว้ก่อน 50 % ของศาสตร์เรียนนั้น(หากไม่มาเรียนก็คืนให้เต็มจำนวน) 
 • หากชำระเต็มจำนวน ของศาสตร์การเรียนนั้น ก่อนวันเข้าเรียน 5 วัน 
 • โดยการโอนเงินเข้าบัญชี  ธนาคารกสิกรไทย 697-215-0566 ร้านบ้านบุญอักษิกา 
 • สงวนสิทธิ์แก่ผู้ที่โอนเงินมาแล้ว ให้เข้ารับการเรียนในวัน เวลา ที่นัดหมายมาแล้วเท่านั้น 
.หลังการโอนให้เมล์แจ้ง auksika@gmail.com หรือ Line : auksika หรือโทร 063-512-2492, 062-392-2453 หากครูไม่ว่างอทจไม่ได้รับสาย จะโทรกลับค่ะ

รีบๆๆลงทะเบียนจองเรียนก่อนปี 2559 นะค่ะ เพราะหลังจากนี้จะปรับค่าลงทะเบียนเป็นอัตราปกติ ไม่มีส่วนลด /ครูน้ำกับศาสตร์แม่แก่

 
  
 

รายได้จากการสอน

- เพื่อนำมาสร้างโรงเรียน การนวด 
ใบประกาศนียบัตร นวดสปาตะวันตก 
( หัตถบำบัด,สุคนธบำบัด,ไทยสัปปายะ,โภชนาบำบัด)
ผู้ทดสอบมาตราฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 
(สำหรับคุมทดสอบ ยกระดับฝีมือแรงงาน ระดับ 1-2) 
A professional therapist for Man and ladies and gents body treatment. Living in Nontabury,Bangkok, Thailand.

For enquiry and appointment, 

please contact me: +66-9110978

(available day and night daily)
โปรดนัดหมาย ล่วงหน้า ก่อนเข้ารับบริการค่ะ 0635422492 ID Line : auksika
*ขอบคุณรูปประกอบบางส่วนจากอินเตอร์เน็ต
โทร. ประชาชื่น 0635422492

สายตรงครูน้ำ  063 5422492 หรือ 081 7124083 
Email    :  auksika@gmail.com 
Line ID  : @auksika 

ให้คำแนะนำก่อนการนวด 
เราทำงานบนพื้นฐานความรู้ ความสามารถเท่านั้น
 
เว็บสำเร็จรูป
×