Original mea kae style 

Reproductive Health Massage
นัดหมาย/สอบถามเพิ่มเติม
ชื่อจริงหรือชื่อเล่น-สกุล : *
เบอร์โทร : *
อีเมล :
รายละเอียด ข้อซักถาม :
 
 


ตารางสอนนวดจับกระษัยครูน้ำ
ลูกศิษย์น้ะค่ะ เปิดร้านอยู่ที่หัวหินค่ะ 
ติดต่อไลน์ ไอดี : Chathaimassag 

Visitors
Today 1,502
Yesterday 373
Total 811,112
Page Views
Today 1,506
Yesterday 384
Total 1,063,033

Jap Kasai Tendon

''Towards a meditative mood'' 

Techniques “Nuad Jub Kasai Sen” in Thai or “Mae Kae” Style

Traditional Massage for Healing Male Reproductive System Disorders

The course tuition  Foreigner 2,300 $ USD

It takes 7 days to study.


Techniques Study  Topic  It takes 7 days to study.

Detailed massaging of Jap Kasai Tendon tissue

Massage techniques, drainage of the kidneys, adrenal glands

Heat massage or kundalini burning to the 7th chakra

Cold massage Massage without touching the reproductive system

Lymphatic drainage reproductive system

Caring for a scrotal aneurysm

Techniques for cooling the testes and prostate in cases of heat that causes cancer.

Bone Marrow Vasculature Enhancement to the anterior pituitary gland

Massage techniques for coronary artery rehabilitation

For those interested in studying but want to receive treatment to decide to study The treatment fee will be 10,000 Thai baht or 280 dollars (1 dollar equals 30 Thai baht). 
and must transfer to reserve in advance only completeจับกระษัยเส้น สู่อารมทรงฌาณ ’’

หัวข้อหลัก ในการเรียนรู้ โดยละเอียด ใน 7 วัน

เทคนิคการนวดช่องท้อง อวัยวะภายในช่องท้อง ด้วยการเคลื่อน โดยละเอียด
การนวดเนื้อเยื่อ Jap Kasai Tendon แบบละเอียด
เทคนิคการนวด ระบายน้ำในไต และ ต่อมหมวกไต ( ช่วยเพิ่มการฟิกน้ำ กรองน้ำในหน่วยกรองไต )
การใช้ความร้อนในการเผา กุณฑาลินี ถึง จักระที่ 7
การใช้ความเย็นนวด โดยไม่สัมผัสระบบสืบพันธุ์
การระบายน้ำเหลือง ระบบสืบพันธุ์ กรณี บวม อักเสบ
การดูแลหลอดเลือดโป่งพองของถุงอัณฑะ
การนวดต่อมลูกหมาก อย่างละเอียด จากภายนอก สู่ภายใน โดยกำลังสมาธิ
เทคนิคการทำให้อัณฑะและต่อมลูกหมากเย็นลง ในกรณีความเสี่ยง สาเหตุของมะเร็ง
การเพิ่มประสิทธิภาพของหลอดเลือดไขกระดูกไปยังต่อมใต้สมองส่วนหน้า  (การทะลวงโพรงไขกระดูก)

เทคนิคการนวด เพื่อการฟื้นฟูหลอดเลือดหัวใจ


เทคนิคการนวดโยนี แบบไทย ตั้งแต่สมัยโบราณ Yoni Massage

เว็บไซต์ อยู่ในระหว่างการปรับปรุงข้อมูล


ขายทักษะตัวเอง 100 ล้าน

ทำสัญญา ระบุ เงื่อนไข ในการทำงาน ทุ่มให้ 100 %  เป็นเวลา 10 -15  ปี คุยกันให้ตรง พร้อมดำเนินงาน

การปรับโครงสร้าง ธาตุ ทั้ง ห้า ในร่างกาย ด้วยทองนพเก้า 108  รหัสผู้สร้าง ต่อมไพเนียลแกรนด์ หินปูน ที่เกาะ ตรงกับ ธาตุ รู้ อิเล็กตรอน โปรตรอน นิวตรอน Atomic particles stimulation treatment with pure gold to support Pineal gland 

This Thai contemporary massage treatment combines traditional massage technique and quantum energy from pure gold to support healthy mind and body. It rearranges human energy field and cleanses negative energy at the cellular, blood vessel, joint and muscle level. As a result, it revigorates blood circulation and limphatic drainage systems  to work at their optimum level. Finally, fully relax muscles not only maximize the body circulation but also include the brain system and pineal gland for the deep relaxation. 

- Provides cleansing at the atomic level applying herbal medicines
- Provides toxic removal at the muscle level 
- Restores blood vessel circulatory system with 108 pure gold
- Requires vegetarian diet (a must) 

Applying Universal Laws in the treatment, it creates bright purple aura covering the whole body and spirit. Please note that it requires regular practice to maintain this stable energetic flow.

Share

งานสอน ห้อข้อการสอน การจับกระษัยเส้นระบบสืบพันธุ์ โดยละเอียด 
ครูแนะนำให้ท่าน ดูคลิปวีดีโอ หน้างานสอนของครู เพื่อให้ท่านได้เข้าใจว่า งานสอนที่ครูสอนอยู่นั้น เป็นไปในทางใด เหมาะสมกับที่ท่าน ต้องการนำไปใช้ใน หน้างานตนเองหรือไม่  ... ความตั้งใจของครู ที่สืบสาน เป็นไปเพื่อการบำบัด เยียวยา ชีวิตผู้คน ที่มีความเสื่อมโทรม ทั้งกาย และ จิต ***ไม่มุ่งเน้นสอน เพื่อความบันเทิง การบำบัดความใคร่ ดังที่มีในท้องตลาด และ ที่แอบทำกันเป็นอนุนิสัย *** ขอให้ท่านพิจารณาให้ถี่ถ้วน ก่อนการติดต่อ รายการนวด และ งานสอน ( อัตราค่าสอน คนไทย )

1. Drain the serum of healthy male and female reproductive systems.

    2 hrs. 4,500 Baht  The Course tuition 35,000 Baht./ 5 days

2. Thai Genital Massage (Karsai Nei Tsang) 2 hrs  4,500 Baht  The Course tuition 35,000 Baht. / 5 days 3. Thai Testicles Massage (Jap Kasai Tendon) 1 hr 2,500 Baht  The Course tuition 35,000 Baht. ( Pain )

4. Thai Uterus Massage (Yok Thong) 2 hrs  3,500 Baht  The Course tuition 35,000 Baht. / 5 days 5. Botanical Poultice for Yoni Treatment ( Stlye Ayurvedic Uterus Massage Yok Thong )

    2 Hrs  5,000 Baht The Course tuition 35,000 Baht. / 5 days

6. Black Bamboo Deep Massage Benefits 2 hrs  3,000 Baht  The Course tuition 35,000 Baht./ 5 days

7. Aromatic Hot Stone 2 hrs  4,000 Baht   The Course tuition 35,000 Baht. / 5 days

8. Improve Lymphatic Drainage 2 hrs  4,000 Baht   The Course tuition 35,000 Baht . / 5 days

9. Abdominal Massage 2 hrs  3,000 Baht      The Course tuition 35,000 Baht. / 5 days

10. Improve Lymphatic Drainage of the Reproductive Organs  

Treatments 2.5 hrs. 4,500 Baht   The Course tuition 35,000 Baht. / 5 days

11. Ayurvedic Prostate Massage Energy Healing. 1 hrs. 3,500 Baht 2 hrs. 6,000 Baht  The Course tuition 50,000 Baht. / 5 days

12. Kundalini Bolld treatment 2.5 hrs. 6,500 Baht   The Course tuition 100,000 Baht. / 15 days

Techniques for wasting away massage Massage that affects the endocrine system and balancing the chakras and massage that has an effect on the water in the spinal cord. In the production of red blood cells and white blood cells, relieves pain in the testicles such as aortic aneurysms or twisting of the sperm transport tubes, prostate problems.

13. Prana Mudra Health Benefits Treatment 2 hrs. 4,000 Baht  The Course tuition 55,000 Baht.

14. Bone Marrow Vasculature Enhancement Treatment  3 hrs. 6,000 Baht    The Course tuition 55,000 Baht. / 5 days

15. Emotional Mind Treatment. 2 hrs. 5,000 Baht     The Course tuition 55,000 Baht. / 5 days

16. Emotional Mind Deep Wellness Treatment. 1.5 hrs. 6,000 Baht   The Course tuition 100,000 Baht.

17. Burn- Out Syndrome Treatment.  2 hrs. 5,000 Baht.   The Course tuition 35,000 Baht. / 5 days

18. Anti-Aging Face Lifting Massage 

Treatment price  1 hours 3,500  2 hours 5,000 Baht   The course tuition 35,000 Baht

19. Dry Brushing for Lymphatic Drainage  

      The learning course tuition 35,000 Baht / 5 Days

หัวข้อหลัก เทคนิคการเดรนน้ำเหลือง  

1. Drain the serum of healthy male and female reproductive systems.

2.  Improve Bone Lymphatic Drainage

 1. Technique for direct lymphatic drainage of abdominal organs        

 20. Drain Release Negative Energy Treatment. 

      Treatment price  3 hours 5,500 Baht   The course Tuition 35,000 Baht / 5 days

 

ศาสตร์แม่แก่

 1. การนวดจับกระษัยเส้นระบบสืบพันธุ์ (ขั้นพื้นฐานโดยละเอียด) 5 วัน   35,000 บาท  คนไทย คนต่างชาติ  85,000 บาท 
 2. การนวดอัคนีนาคราช (การนวดนาคราชคืนชีพ โดยกักขังเลือด *** ไม่แตะสัมผัสองคชาต 5 วัน 55,000 บาท
 3. การนวดอัคนีโลหิตธาตุ บำบัด 100,000 บาท 15 วัน ฝึกเคสจริง 
 4. นวดแป้งยูงรำแพน  55,000 บาท  5 วัน  ราคาคนไทย ต่างชาติ 145,000 บาทอธิบาย เรียนแจ้ง เรื่องการเรียนการสอน 


ศาสตร์วิชาของเรา เป็นไปโดยความสุภาพ ผู้เรียนต้องมีเรื่องสมาธิ ใช้การประคองสติ เพื่อให้เกิดคลื่นกระแส นำส่งพลังงาน หรือ การไหลเวียน ที่จำเพาะ ไปหาอวัยวะ ภายในร่างกาย ทีละตำแหน่ง  การเรียนการสอน ทั้งหมด เกี่ยวข้อง โดยตรง กับเรื่อง ต่อมไร้ท่อ ระบบฮอร์โมน ในร่างกาย มีความสัมพันธุ์ กับระบบสมอง ซึ่ง ทั้งหมด การเรียน การสอนของเรา มุ่งเน้น ให้มีผล ต่อระบบสมอง เพื่อ การพักผ่อน ในระดับลึกของสมอง 


  เทคนิค การเคลื่อนน้ำในโพรงไขกระดูกสันหลัง และ โพรงสมอง 
สอนนวดจับกระษัยเส้น ระบบสืบพันธุ์  (ศาสตร์แม่แก่)

Kasai Nei Tsang (“Nuad Jub Kasai Sen” in Thai) or “Mae Kae” Style Traditional Massage for Genitals and Sexual Organs KASAI NEI TSANG ( HEMBRA KASAI)เรียน 5 วัน เริ่ม 09.00 - 16.30 ใช้เวลา 6.5 ชั่วโมง ต่อวัน   7-day intensive course from 9.00 am. to 4.30 pm. (6.5 hours/day)  Frome Foreigner

ฝึกการนวดจริง Supervised hand-on training with actual client

เหมาะกับผู้ประกอบอาชีพนวด  เพื่อการต่อยอดองค์ความรู้เดิม  Suitable for massage therapists who want to extend their knowledges and enhance their practices

รายละเอียดของการเรียน   Course information

เรียนนวดเส้นกษัยระบบสืบพันธุ์เพื่อสุขภาพอย่างถูกต้อง โดยละเอียด เพื่อความปลอดภัย  Learn how to safely provide therapeutic massage for genitals and sexual organs in detail (“Nuad Jub Kasai Sen”) to release blockage in channels and improve reproductive health   

เรียนรู้เรื่องการทะลวงจักระ ด้วยการเคลื่อนอัณฑะ  Learn how to open Chakras (gates) of the body through the testicular energy movement

เรียนรู้หลักการ ปรับสมดุลยภาพของระบบอัตโนมัติในร่างกาย ให้กลับเข้าสู่สภาวะปกติ 

Learn the principles of Automatic adjustment of equilibrium in the body so as to turn to normal condition

- Learn the principal of Autonomic Nervous System (ANS) homeostasis and how to rebalance the system

ครูขออธิบายเพิ่มเติม  การจับกระษัยเส้นสืบพันธุ์โดยละเอียด

ครูผู้สอนมีประสบการตรงจากการนวดดูแลด้านนี้โดยต่อเนื่อง 15 ปี หรือมากกว่า 15,000 เคส

ผู้สอนมีเจตจำนงค์ให้ผู้เรียนได้รู้โดยละเอียดในศาสตร์การจับกระษัยเส้นระบบสืบพันธุ์ อย่างแท้จริง จากศาสตร์แม่แก่ เป็นวิธีการแบบโบราณ

1. การจับกระษัยเส้น ระบบสืบพันธุ์ชาย โดยเน้นเรื่องของเส้นเลือด โดยรอบอย่างละเอียด

- การสอน จะสอนการจับโดยผ่านผ้า และในผ้า

- การสอนจะสอนการวางมือ การจับ การเยื้องมือ การขยับมือ นิ้ว การคลึง การกด การเหนี่ยว และการรั้งเส้น

 About the instructor

She has more than 14 years experience (or more than 15,000 cases) on providing this traditional style of treatment. She put an effort to pass on the inherited knowledge to students, so that they can truly understand and perform this ancient “Mae Kae” technique focusing on detailed vessel and vein systems of genital and sexual organs


 - In-class teaching and practice will be through a sheet and proper draping

The Instructor will go through all hand and finger movement techniques in detail with each student.

To reserve the course, please transfer an amount of  35,000 Thai Baht 5 days prior to the first day of the class via KASIKORNTHAI BANK  

ท่านใดสนใจก็ โอนมัดจำค่าเรียน เต็มจำนวน 35,000 บาท ก่อนวันเรียน 5 วัน ในวันมาเรียน 

 


ค่าสอนคนไทย 

 35,000 บาท

Foreigner 2,300 $ USD


 


  2. สอนนวดต่อมลูกหมาก ดูแลบำบัด กลุ่มโรค ในระบบสืบพันธ์ ชาย  

Ayurvedic Prostate Massage Energy Healingการนวดต่อมลูกหมาก จากภายนอก สู่ภายใน 
การเรียน ใช้เวลา 5 วัน 9.00-17.00 น. 
ค่าใช้จ่าย 50,000 บาท สำหรับ คนไทย 
และ ผู้เรียนต่างชาติ 59,000 บาท *** 


เทคนิคการนวด เพื่อระบบประสาท กระดูกสันหลัง  ( ผังผืด รัดรอบ ระหว่างข้อต่อกระดูก )
เทคนิคการนวด อวัยวะภายในช่องท้อง ตับ ต่อมหมวกไต กระเพาะปัสสาวะ ต่อมลูกหมาก ( กระดูก )
เทคนิคการนวด เพื่อย้อนทางไหลของน้ำ ( ยูเรีย ) ในระบบการฟิกน้ำในกรวยไต 
เทคนิคการนวด ช่องปอด เพื่อการหายใจ ในส่วนเยื่อยุหัวใจ 
เทคนิคการนวดเยียวยาต่อมลูกหมาก จากภายนอก สู่ภายใน
เทคนิคการนวดบนผ้า
เทคนิคการนวด เพื่อคลายความร้อนออก (กรณี มีความเสี่ยงเรื่องมะเร็ง) Cancer  ***
เทคนิคการใช้ คำสั่งจากคลื่นสมอง เข้าไปเพื่อการนวดคลี่คลายต่อมลูกหมาก ( ปรับมหาภูตรูป ) ดุลยภาพเดิม
การเรียน การสอน วิธีการ ตั้งอยู่บนพื้นฐาน ความรู้ความสามารถ โดยสุภาพ 


Normal Price up 50,000 

Tuition fee

 45,000

Foreigner 1,700 $USD


3. นวดแป้ง ยูงรำแพน (โยนี)  

Ayurvedic Yoni Massage with glutinous rice flour
(Thai
traditional “Mae Kae” Style) • สี กลิ่น กลีบ อิ่ม กระชับ โอบรัดรอบลึงค์
 • ขับน้ำคาวปลา
 • เพิ่มความมีน้ำมีนวล ให้ใบหน้า ดวงตา
 • ปรับฮอร์โมนเพศ 
 • ปรับน้ำหล่อลื่น
 • กล้ามเนื้อมดลูกอิ่มฟู เพิ่มโอกาสการเกาะตัวของตัวอ่อน เพิ่มโอกาสมีบุตร สำหรับผู้มีบุตรยาก
 • ฟิต กระชับ ย้อนวัยสาว
 • ปรับเชิงกราน เพื่อความสมดุล 
 • ระบายน้ำเหลือง 
 • ปรับสมดุล น้ำในโพรงไขกระดูกสันหลัง 

Normal Price up 60,000 

Tuition fee

 35,000


Foreigner 4,000 $ USD

4. อัคนีโลหิตธาตุบำบัด Kundaline Bolld treatment 
หัวข้อหลักๆๆ ในการเรียนนวด Topics To Learn Massage.

 • เรียนนวดเส้นกษัยระบบสืบพันธุ์เพื่อสุขภาพอย่างถูกต้อง เพื่อความปลอดภัย  ​Learn how to massage reproductive for health and relaxation safely and correctly
 • รักษากลุ่มโรคในระบบสืบพันธุ์ Treatment of diseases of the reproductive system in the group. 
 • โรคหลอดเลือดในถุงอัณฑะโป่งพอง Blood in testicle bag,knitted.
 • โรคต่อมลูกหมากอักเสบ Prostate inflammation
 • ลดความเสี่ยงต่อ การเกิดโรคมะเร็งต่อมลูกหมาก และลดการแพร่กระจายของมะเร็ง Reduce the risk The incidence of prostate cancer. And reduce the spread of cancer.
 • เทคนิคการเคลื่อนน้ำในโพรงไขกระดูกสันหลัง
 • 15 days

 Normal Price up 100,000 

Tuition fee

100,000


Foreigner 5,000 $USD5. รอลง รายละเอียด Normal Price up 150,000 

Tuition fee

55,000


Foreigner

5,000 $USD 6. รอลงรายละเอียด 

 

  60,000

Foreigner 10,000 $USD


 7. Aroma YoKa 

 

 ค่าเรียน 5 วัน ฝึกนวดจริงอีก 2 วัน

Learn massage techniques Aroma Yoka (the art of massage, advanced)
 35,000

Foreigner 5,000 $USD

8. Massage Techniques, Emotional Mind Theartment.

 

 ค่าเรียน 5 วัน ฝึกนวดจริงอีก 2 วัน

Learn massage techniques Emotional Mind Treatment.

(the art of massage, advanced)

การนวดแบบ Emotional Mind Therapy. สำหรับผู้ที่มีความเจ็บป่วยทางจิตใจ ซึ่งส่งผลให้ร่างกายเกิดความตึงเครียด ใช้การนวดนี้บรรเทากลุ่มอาการทางจิตใจ เช่น ซึมเศร้า เครียด มีความไม่เป็นตัวของตัวเอง ซึ่งมาจากสาเหตุของสภาวะจิตใจที่เจ็บป่วย จากการได้รับความกระทบกระเทือนจิตใจ #ง่ายๆให้ดูว่าเราเครียดจากสภาวะแวดล้อมมากน้อยแค่ไหน มันมากจนทำให้ร่างกายนี้ เกิดปวดเมื่อย ปวดศรีษะ เครียด หงุดหงิด มากเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ใช่หรือไม่ หากใช่ ทรี้ทเม้นท์นี้ ดูแลสำหรับบรรเทากลุ่มอาการดังกล่าวได้ดี ทั้งร่างกายและจิตใจ


 55,000บาท

Foreigner 5,000 $USD
9. Massage Techniques, Emotional  Deep Wellness Treatment .

 

ค่าเรียน 10 วัน ฝึกนวดเคสจริงอีก 2 เคส

Learn massage techniques Emotional Mind Deep Treatment Therapy.

(the art of massage, advanced). 

การนวดแบบ Emotional Mind Deep Tretment Therapy. สำหรับผู้ที่มีความเจ็บป่วยทางจิตใจ ซึ่งส่งผลให้ร่างกายเกิดความตึงเครียด กล้ามเนื้อหดตึงเกร็ง ใช้การนวดนี้บรรเทากลุ่มอาการทางจิตใจ เช่น ซึมเศร้า เครียด มีความไม่เป็นตัวของตัวเอง ซึ่งมาจากสาเหตุของสภาวะจิตใจที่เจ็บป่วย  ลักษณะการนวดนี้เข้าถึงระบบของเลือดภายในร่างกาย 


 100,000บาท

Foreigner 9,000 $USD
ทุกๆวิชา โอนจองค่าครูเต็มจำนวน ก่อนเรียน 7 -10 วัน   


หลักฐานการสมัครเรียน  Evudence of admissions

๑. รูปถ่ายขนาด ๑.๕ นิ้ว จำนวน ๕ รูป  Photo size :1.5 inch photo 5pcs.

๒. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ๒ ใบ Copy of ID card or Passport 2.

การเรียนแบ่งเป็นทั้ง ทฤษฎี และเรียนปฏิบัติ The study is divided into theory and practice.

ใบประกาศ ไทย อังกฤษ จากสมาคมการแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย Certificates issued in symptom resolution massage course from Thai Medicine Association of Thailand Thai.

Tell : 0801956554

 
โปรดแจ้งจอง การเรียนล่วงหน้าค่ะ  

 

คลิ้ปสอนลิ้งค์จากยูทูป

 
A professional therapist for Man and ladies and gents body treatment. Living in Nontabury,Bangkok, Thailand. For enquiry and appointment, please contact me: +66-9110978 (available day and night daily)
 
เว็บสำเร็จรูป
×